ورود اعضا

آمار

Total 4732 595157
Today 15 189
This Week 42 7920
This Month 276 31631

واحد های آماده واگذاری ویلایی

v1

v3

v2

ویلای ۱۰۸  :

این ویلا واقع در لاین ۱ ، ۳ خوابه ، مبلمان  و با متراژ حدودی ۱۷۳ متر مربع می باشد.

108-1

 

ویلای ۱۱۵ و ۱۱۶ :

ویلای ۱۱۵ واقع در لاین ۱ ، ۳ خوابه ، غیر مبلمان  و با متراژ حدودی ۱۵۲ متر مربع می باشد.

ویلای ۱۶ واقع در لاین ۱ ، ۳ خوابه ، مبلمان  و با متراژ حدودی ۱۵۲ متر مربع می باشد.

115-1

ویلای ۳۰۱ و ۳۰۲ :

ویلای ۳۰۱ و ۳۰۲ واقع در لاین ۳ ، ۲ خوابه ، غیر مبلمان  و با متراژ حدودی ۱۴۸ متر مربع می باشد.

301-1

ویلای۴۰۶ :

ویلای ۴۰۶ واقع در لاین ۴ ، ۳ خوابه ، غیر مبلمان  و با متراژ حدودی ۱۴۸ متر مربع می باشد.

406-1