ورود اعضا

آمار

Total 4701 596135
Today 18 87
This Week 51 6589
This Month 465 32609

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
آقای محسن گرامی رئیس هیات مدیره mgrami@semnan.ac.ir
آقای حسین امینی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره info@abadgaraniran.com
آقای سید رحیم هژبرالساداتی عضو هیئت مدیره rahimsadat94@yahoo.com
آقای علی اصغر پور فتح اله عضو هیئت مدیره info@abadgaraniran.com
آقای محمد سلامت عضو هیئت مدیره info@abadgaraniran.com