ورود اعضا

آمار

Total 4323 600185
Today 22 58
This Week 117 7457
This Month 313 30092

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
آقای محسن گرامی رئیس هیات مدیره mgrami@semnan.ac.ir
آقای حسین امینی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره info@abadgaraniran.com
آقای سید رحیم هژبرالساداتی عضو هیئت مدیره rahimsadat94@yahoo.com
آقای علی اصغر پور فتح اله عضو هیئت مدیره info@abadgaraniran.com
آقای محمد سلامت عضو هیئت مدیره info@abadgaraniran.com