ورود اعضا

آمار

Total 4873 567141
Today 16 47
This Week 68 5868
This Month 512 30060

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی سمت پست الکترونیکی
آقای محمود هوشمند رئیس هیات مدیره info@abadgaraniran.com
آقای حسین امینی مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره info@abadgaraniran.com
آقای محسن گرامی عضو هیئت مدیره mgrami@semnan.ac.ir
آقای سید رحیم هژبرالساداتی عضو هیئت مدیره rahimsadat94@yahoo.com
آقای مهدی منوچهری عضو هیئت مدیره  manouchehri_mehdi@yahoo.com