ورود اعضا

آمار

Total 4351 617166
Today 10 22
This Week 222 8679
This Month 854 35499

هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی نوع عضویت سمت در هیأت مدیره سال تولد میزان تحصیلات تاریخ انتصاب تاریخ خاتمه پست الکترونیکی
آقای محسن گرامی غیر موظف رئیس هیات مدیره ۱۳۴۳ دکتری ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ mgrami@semnan.ac.ir
آقای حسین امینی موظف مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره ۱۳۳۲ فوق لیسانس ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com
آقای سید رحیم هژبرالساداتی غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۳۹ فوق لیسانس ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ rahimsadat94@yahoo.com
آقای علی اصغر پور فتح اله غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۴۲ دانشجوی دکتری ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com
آقای محمد سلامت غیر موظف عضو هیئت مدیره ۱۳۵۶ فوق لیسانس ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ info@abadgaraniran.com