ورود اعضا

آمار

Total 3670 638007
Today 3 6
This Week 132 15459
This Month 515 66484
درج شده در

اصلاحیه تغییر تاریخ، آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام )

 شماره ثبت :۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ نماد : ثاباد

پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) تغییر یافته، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح  روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در محل دفتر شرکت واقع در مشهد- بزرگراه شهید کلانتری (بزرگراه آسیایی) بین میدان تلویزیون و جهاد- مجتمع آبادگران ایران برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

برگ ورود به جلسه با ارائه کارت ملی یا داشتن وکالت نامه محضری (اشخاص حقیقی) و معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی با امضاء مجاز و مهر شرکت، در ساعات اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و روز پنجشنبه  مورخ ۹۸/۰۴/۲۰ از ساعت ۸ صبح تا یک ساعت قبل از شروع مجمع ، در محل برگزاری به سهامداران محترم ارائه خواهد شد.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی

۲-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   

۳-  انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و تعیین حق الجلسه ایشان

۴-  تعیین بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹  

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

۶-اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم

۷- سایر موارد ی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                                                                                    رئیس هیات مدیره

980403