ورود اعضا

آمار

Total 4355 634912
Today 13 46
This Week 64 7238
This Month 224 40436
درج شده در

اصلاحیه تغییر تاریخ، آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

 شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام )

 شماره ثبت :۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ نماد : ثاباد

پیرو آگهی منتشره در روزنامه خراسان مورخ ۹۸/۰۳/۰۴ بدینوسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند تاریخ برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) تغییر یافته، بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰ صبح  روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ در محل دفتر شرکت واقع در مشهد- بزرگراه شهید کلانتری (بزرگراه آسیایی) بین میدان تلویزیون و جهاد- مجتمع آبادگران ایران برگزار می گردد حضور به هم رسانند.

برگ ورود به جلسه با ارائه کارت ملی یا داشتن وکالت نامه محضری (اشخاص حقیقی) و معرفی نامه نمایندگان اشخاص حقوقی با امضاء مجاز و مهر شرکت، در ساعات اداری روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ و روز پنجشنبه  مورخ ۹۸/۰۴/۲۰ از ساعت ۸ صبح تا یک ساعت قبل از شروع مجمع ، در محل برگزاری به سهامداران محترم ارائه خواهد شد.

دستور جلسه :

۱- استماع گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره و بازرس قانونی

۲-بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹   

۳-  انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیأت مدیره و تعیین حق الجلسه ایشان

۴-  تعیین بازرس اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹  

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار

۶-اتخاذ تصمیم در خصوص سود قابل تقسیم

۷- سایر موارد ی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

                                                                                                                                                    رئیس هیات مدیره

980403