ورود اعضا

آمار

Total 4524 589369
Today 1 2
This Week 153 10295
This Month 450 71014

عمومی

جلسه مشترک فی مابین سرمایه گذاران و مدیر عامل شرکت

 جلسه ای مشترک فی مابین سرمایه گذاران محترم سایت گلوگاه و جناب  آقای مهندس امینی مدیر عامل محترم شرکت و مهندس منوچهری عضو  محترم هیات مدیره به اتفاق  مدیران داخلی شرکت آبادگران ایران در روز  پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۱۳  ساعت ده صبح در خصوص بررسی  و حل فصل مشکلات  و اتمام عملیات ساختمانی سایت گلوگاه […]

درج شده در

سود شرکت

مقرر گردید سود شرکت براساس برنامه زمانبندی و بودجه با جدیت پیگیری و محقق گردد

درج شده در