ورود اعضا

آمار

Total 4095 580154
Today 17 50
This Week 174 15346
This Month 460 59406

اخبار و رویدادها

سایت گلوگاه

اعضاضی محترم هیأت مدیره با توجه به اینکه از سایت گلوگاه بازدید بعمل آمد ، مقرر شد ضمن بازاریابی اقدامات تکمیلی برای فاز اول بعمل آید.

درج شده در

سود شرکت

مقرر گردید سود شرکت براساس برنامه زمانبندی و بودجه با جدیت پیگیری و محقق گردد

درج شده در

راه اندازی سد گلستان

با توجه به راه اندازی سد گلستان در مجاورت اراضی شرکت مقرر گردید اقدامات عاجل جهت انجام مطالعات برای ایجاد ارزش افزوده بعمل آید

درج شده در
2

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده – تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) شماره ثبت : ۸۶۴۶ و شناسه ملی : ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲ نماد: ثاباد از کلیه سهامداران محترم ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق […]

درج شده در