ورود اعضا

آمار

Total 4123 580040
Today 0
This Week 139 15232
This Month 425 59292
درج شده در

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴

پیرو آگهی منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد وخراسان مورخ ۱۴/۱/۱۳۹۵، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران(سهامی عام) در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در مشهد، بزرگراه آسیایی ، بین میدان تلویزیون و میدان جهاد ، مجتمع های توریستی ور فاهی آبادگران ایران تشکیل گردید.

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۴۰٫۰۰۰ میلیون ریال از طریق صدور سهام با نام جدید و به مبلغ اسمی سهام و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی مورد تصویب واقع شد و مقرر شد هیات مدیره شرکت با رعایت تشریفات قانونی و طبق مفاد قانون تجارت، نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه مذکور اقدام نماید.