ورود اعضا

آمار

Total 4481 588197
Today 15 91
This Week 122 17412
This Month 122 69842
درج شده در

افطاری کارکنان شرکت آبادگران ایران به همراه خانواده ها

چهارشنبه ۹/۴/۹۵

ویژگی این افطاری چشم اندازه زیبای مشهد بر بام رستوران متسو بود که کمتر از یک ماه از بهره برداری بام آن می گذرد.

photo_2016-07-02_14-45-57 photo_2016-07-02_14-46-57