ورود اعضا

آمار

Total 4505 589949
Today 15 36
This Week 116 13661
This Month 658 71594
درج شده در

افزایش بیش از۲۰۰ درصدی درآمدهای شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران از واحدهای اقامتی

با تغییر سیاستهای بعمل آمده در مدیریت شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران از نیمه دوم سال ۱۳۹۴، مبنی بر ایجاد درآمدهای مستمر درآمدهای حاصله از اجاره واحدهای اقامتی در سه ماهه اول ۹۵ نسبت به زمان مشابه سال گذشته با رشد بیش از ۲۰۰ درصدی روبرو بوده و  برآورد می شود در طی سال این روند افزایشی ادامه خواهد داشت.